Skip to main content

Wat is autisme?

Autisme is een hersenstoornis

Autistische mensen hebben problemen op psychisch, sociaal en motorisch gebied, maar aan het uiterlijk is meestal niets bijzonders te zien. Een autistisch kind zoekt nauwelijks contact met mensen in zijn omgeving (of doet dat op een vreemde manier). Hij kijkt de andere niet, of slechts heel even aan en praat niet of nauwelijks. Read More