Skip to main content

Wat is autisme?

Autisme is een hersenstoornis

Autistische mensen hebben problemen op psychisch, sociaal en motorisch gebied, maar aan het uiterlijk is meestal niets bijzonders te zien. Een autistisch kind zoekt nauwelijks contact met mensen in zijn omgeving (of doet dat op een vreemde manier). Hij kijkt de andere niet, of slechts heel even aan en praat niet of nauwelijks. Hier zijn echter ook uitzonderingen op, dan is het vaak een stortvloed van woorden, niet dat er werkelijk iets gezegd wordt. Autistische kinderen hebben vaak geen besef van de wereld om zich heen, of wat anderen bedoelen. Autisten hebben een grote belangstelling voor bepaalde onderwerpen of voorwerpen en hebben grote moeite met veranderingen (en hebben daarom veel behoefte aan regelmaat). Als de regelmaat doorbroken wordt, kan er een enorme huil- of driftbui ontstaan. Autisme komt voor bij ongeveer 5 op de 10.000 mensen, en verwante contactstoornissen komen nog veel meer voor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *